top of page

Algemene voorwaarden
 

 • Sawasdee Massage  - hierna Sawasdee genoemd- verleent geen medische massages/ behandelingen. Bij medische klachten dient cliënt met zijn/haar behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.

 • Sawasdee verleent geen erotische massages, aanvraag tijdens een behandeling wordt niet op prijs gesteld en kan tot staken van de behandeling leiden.

 • Opdrachtgever/cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Sawasdee en deze kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of gebruikmakend van de diensten van Sawasdee voortvloeien.

 • Intake en uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit voorafgaand aan de behandeling beslist melden. Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Sawasdee.Uw persoonlijke en/of medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming nooit aan derden verstrekt.

 • Sawasdee behoudt zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.

 • Sawasdee behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, indien er naar het oordeel van Sawasdee geen sprake is van een hygiënische situatie.

 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sawasdee verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 • Sawasdee stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van eigendommen en ongevallen in en rondom de massagepraktijk.

 • Sawasdee is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van Sawasdee te komen.

 • Sawasdee heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten.

 • In geen geval is Sawasdee gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 • Opdrachtgever dient tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie en tijdstip.

bottom of page